• Quận 7
 • 028-5412-3031
 • Quận 2
 • 028-6269-1000
 • Quận 4
 • 028-6269-2000
 • info@csi.vn
 • cornerstone institute csi trung tâm tiếng Anh học thuật
   
 • cornerstone institute csi trung tâm tiếng Anh học thuật
 • cornerstone institute csi trung tâm tiếng Anh học thuật
 • cornerstone institute csi trung tâm tiếng Anh học thuật
 • cornerstone institute csi trung tâm tiếng Anh học thuật

Các Khóa Học

Khóa học Tiếng Anh nâng cao trí tuệ

SAT – iBT – IELTS

Luyện thi SAT, SAT II, iBT, IELTS và các bài thi khác giúp học viên chuẩn bị hành trang du học.

TIẾNG ANH HỌC THUẬT

Các khóa tiếng Anh nhằm phát triển và nâng cao kỹ năng đọc và viết trong môi trường Tiếng Anh học thuật.

TƯ VẤN DU HỌC

Hướng dẫn học viên lựa chọn các trường trên thế giới phù hợp theo nguyện vọng và hồ sơ của bạn.

QUẢN LÝ ĐIỂM SỐ

Quản lý GPA giúp sinh viên đạt được điểm số GPA cao hơn thông qua phương pháp học tập phù hợp.

QUẬN 7

QUẬN 2

QUẬN 4