• Quận 7
  • 028-5412-3031
  • Quận 2
  • 028-6269-1000
  • Quận 4
  • 028-6269-2000
  • info@csi.vn

Blog

CORNERSTONE > Blog

Thủ tục nhập học ở các viện cao hơn

Thủ tục nhập học ở các viện cao hơn có thể gây nhầm lẫn và bực bội. Mỗi trường có sở thích riêng của các bài kiểm tra chuẩn, và các tiêu chuẩn GPA riêng của mình. Nhưng may mắn thay, họ không có các tiêu chuẩn hoàn toàn khác nhau. Hầu hết các viện nghiên cứu tuân theo một số tiêu chí chuẩn chuẩn trong thủ tục nhập học. Dưới đây là bốn yếu tố quan trọng nhất được các viện nghiên cứu xem xét trong khi đánh giá một ứng cử viên cho việc nhập học Continue reading Thủ tục nhập học ở các viện cao hơn