• Quận 7
  • 028-5412-3031
  • Quận 2
  • 028-6269-1000
  • Quận 4
  • 028-6269-2000
  • info@csi.vn

Bạn có thể lập kế hoạch học tập cho tôi theo nguyện vọng của tôi?

CORNERSTONE > FAQs > Bạn có thể lập kế hoạch học tập cho tôi theo nguyện vọng của tôi?

Bạn có thể lập kế hoạch học tập cho tôi theo nguyện vọng của tôi?

Có, chúng tôi cung cấp các kế hoạch học tập tùy chỉnh. Trước tiên chúng ta cần phải hiểu mục tiêu của bạn: đó là cải thiện GPA ở trường học? Hoặc nhận được điểm số cao hơn về các bài kiểm tra chuẩn? Hoặc là một phần của chiến lược nhập học cho một trường học cụ thể. Dựa trên mục tiêu của bạn, chúng tôi có thể đề xuất một kế hoạch nghiên cứu cho kết quả tốt hơn. Ví dụ, nếu bạn gặp khó khăn trong việc viết bài luận và gặp khó khăn trong việc tính toán, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một kế hoạch học tập cho việc luyện viết và giải tích. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cần phải đánh giá trình độ kỹ năng hiện tại của bạn để đưa ra các kiến nghị vững chắc.