• Quận 7
  • 028-5412-3031
  • Quận 2
  • 028-6269-1000
  • Quận 4
  • 028-6269-2000
  • info@csi.vn

Làm thế nào tôi có thể biết thêm về các giảng viên tại viện của bạn?

CORNERSTONE > FAQs > Làm thế nào tôi có thể biết thêm về các giảng viên tại viện của bạn?

Làm thế nào tôi có thể biết thêm về các giảng viên tại viện của bạn?

Bạn có thể tham khảo phần “Nhóm của chúng tôi” trong trang web của chúng tôi hoặc bạn có thể gọi / thăm văn phòng của chúng tôi để biết thêm về hồ sơ của giảng viên / huấn luyện viên của chúng tôi, chẳng hạn như trình độ và kinh nghiệm của họ. Tất cả các giảng viên của chúng tôi đã nghiên cứu từ các trường đại học danh tiếng từ các nước nói tiếng Anh và là người bản ngữ tiếng Anh. Họ mang theo với họ nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy, huấn luyện và tư vấn.