• Quận 7
  • 028-5412-3031
  • Quận 2
  • 028-6269-1000
  • Quận 4
  • 028-6269-2000
  • info@csi.vn

Làm thế nào tôi có thể theo dõi sự tiến bộ của đứa trẻ của tôi?

CORNERSTONE > FAQs > Làm thế nào tôi có thể theo dõi sự tiến bộ của đứa trẻ của tôi?

Làm thế nào tôi có thể theo dõi sự tiến bộ của đứa trẻ của tôi?

Nhiều cha mẹ quan tâm đến việc theo dõi sự tiến bộ của đứa trẻ. Tại Cornerstone, chúng tôi có một hệ thống thông tin phản hồi, nơi giáo viên sẽ cung cấp cho bạn thông tin cập nhật thường xuyên về sự tiến bộ của con bạn, sự tham gia của lớp học, các lĩnh vực cải tiến, vv Các bài kiểm tra thực hành được tổ chức thường xuyên và điểm số được cung cấp cho phụ huynh. Bạn cũng có thể rải tại Cornerstone và nói chuyện trực tiếp với giáo viên để hỏi và biết thêm về tiến bộ của con bạn.