• Quận 7
  • 028-5412-3031
  • Quận 2
  • 028-6269-1000
  • Quận 4
  • 028-6269-2000
  • info@csi.vn

Thời gian tốt nhất để bắt đầu làm việc về chiến lược tuyển sinh?

CORNERSTONE > FAQs > Thời gian tốt nhất để bắt đầu làm việc về chiến lược tuyển sinh?

Thời gian tốt nhất để bắt đầu làm việc về chiến lược tuyển sinh?

 Đối với nhập học đại học, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu làm việc về chiến lược nhập học ít nhất chín tháng trước. Tuy nhiên, để có đủ thời gian và không khí căng thẳng, bạn nên nghĩ đến việc bắt đầu nó một năm trước. Sau khi phân tích tiểu sử của bạn, sẽ có kế hoạch hành động để cải thiện hồ sơ của bạn. Cải thiện một số khu vực trong hồ sơ của bạn có thể mất hơn một vài tháng. Bên cạnh đó, bài viết nhập học cũng là một quá trình dài đáng kể. Có thể cần đến hàng tháng thảo luận, chỉnh sửa, soạn thảo và vân vân. Ngoài ra bạn có thể muốn có đủ thời gian để chuẩn bị cho các bài kiểm tra, thực hành, và cải thiện điểm số của bạn.